โปรแกรม ครูฝึก CMRCA

At A Glance...

For more information or to book more than 6 weeks in advance please contact us.

โปรแกรม ครูฝึก CMRCA

คอร์ส 4 วันและ 2 วันสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าทำงานไกด์ขั้นสูงให้แก่ CMRCA

คอร์ส ครูฝึก CMRCA

คอร์สนี้สำหรับไกด์ปีนหน้าผาที่มีประสบการณ์แล้ว โดยจะใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน รายละเอียดในการเรียนคือ

คุณจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับระบบ anchors และ rigging ขั้นสูง เมื่อคุณผ่านระดับการเป็นไกด์ CMRCA แล้วคุณจะสามารถนำโปรแกรมปีนหน้าผาของ CMRCA ได้ โดยคอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมก่อนการเรียน AMGA SPI

 • Base Managed Rescue
 • Top Managed Belay and Lower
 • Top Managed Rescue
 • Advanced Anchors and Rigging
 • Releasable Rappel
 • Hauling

เงื่อนไข

  • เป็นไกด์ฝึกงาน CMRCA หรือมีใบประกาศนียบัตร Single Pitch Instructor
  • ประสบการณ์ปีนหน้าผา outdoor 3 ปี
  • ประสบการณ์ไกด์อย่างน้อย 300 วันหรือประสบการณ์เทียบเท่า
  • ประวัติการปีนหน้าผา
    • ปีนหน้าผาอย่างน้อย 50 เส้นทางหรือ 3 เส้นทางในลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
    • ปีนหน้าผาอย่างน้อย  10 เส้นทาง ระดับ 6b ขึ้นไป
    • ปีนหน้าผา 5 เส้นทาง ประเภท multi pitch
    • ปีนหน้าผาอย่างน้อย  35 เส้นทาง ระดับ 6b ลงไป

การประเมินผลครูฝึก CMRCA

การประเมินผลใช้เวลา 2 วันโดยไม่รวมอยู่ในคอร์ส คุณจะถูกประเมินเกี่ยวกับทักษะด้านเทคนิคและการบริหารจัดการลูกค้าและการดูแล mock guiding scenario

เงื่อนไข

   • ผ่านคอร์สไกด์ CMRCA
Share This Page


TestimonialsHear from our past adventurers

Safe, highly trained, lead climbing experience

I had two days of private guiding and instruction for lead and multi-pitch climbing. I have done it before, but not often enough to feel comfortable going on my own. My guide, Gee, was very thorough and knowledgeable about mountaineering and multi-pitch climbing. He was very safe and he executed proper technique with his anchor and rope settings. While this group costs more than the competitors group, I was able to observe Gee’s technique against the other outfits guides and Gee was much safer and practiced under the Colorado Mountain School (US) standards. On the final day, I was able to complete a 4 pitch climb to the top of Crazy Horse. It was a great two days and I recommend this to those who want to climb and to improve their skills. Thanks CMRCA and Gee!

Share This Page

CMRCA is the best!

I can say that going out to Crazy Horse Was by far one of the highlights of my trip. Ooan was a spectacular guide! We felt safe the entire time. He was knowledgeable and helpful. The Caving was beautiful, challenging(in a good way), and so much fun! I would highly recommend this company and the services they provide!

Share This Page

Safe, professional and fun

Completed the multi-pitch intro with CMRCA at Crazy Horse and had a great time. My instructor, Add Konsingh was excellent at explaining the techniques and giving professional tips on anchors. I learned a lot in a couple of days and had a lot of fun in the process. Crazy Horse is a great location to do a climbing course and CMRCA have great guides.

Share This Page

Intro to Caving was great!

My friend and I (two Americans in our early 30s) took the Intro to Caving class, and it was great. Our group was only three travelers and two guides, Ooan and Bo. Ooan and Bo were very professional and overall very nice guys with a lot of patience. The three of us felt very safe knowing that we were in good hands with the guides and the equipment. What a cool thing to do while in Chiang Mai! The cave was amazing! There a few climbs/repels/walks at the beginning of the cave before the big drop into the main part, which was quite a ways down! (You need to save your energy for the way back up!) Once in the main part of the cave, we ate lunch and took our time exploring the different formations – our adventurous buddy from Germany took a walk with one of the guides through some water to a different part of the cave where she saw millipedes and interesting spiders. Learning and using the equipment was a lot of fun. Be prepared to get a massage afterwards!

Share This Page

“fun adventure, great company”

My caving trip with CMRCA was the best thing I did in Chiang Mai! The trip was well- organized, and allows you to see some incredible sights deep in the earth. Cannot say enough about the staff; the trip is led warm, knowledgable and safety oriented instructors who are passionate about the sport. I would highly recommend this trip to anyone, especially those who concerned with spending their money with companies who are socially and environmentally responsible- as this is a far departure from your regular tourist operation. Definitely worth checking out!!

Share This Page