ปีนหน้าผาม้าพยศ ( Crazy Horse )

Crazy Horse เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนุกสนาน และ เป็นหน้าผาที่เป็นมิตรที่สุดในโลก แล้วจะรออะไรกันอีก รีบมาปีนหน้าผาที่ Crazy Horse กันเร็ว !

Share This Page