WAFA To WFR Bridge Course

At A Glance...

Includesการเรียนการสอน, อุปกรณ์เรียน, น้ำดื่ม, ประกันชีวิต, คูปอง ส่วนลด 20%เมื่อซื้อสินค้าของที่ร้าน, ปีนหน้าผาจำลองฟรีที่บริษัท, และส่วนลดสำหรับคอร์สอื่นๆ
What to bringอาหารเช้า อาหารกลางวัน (สามารถซื้อได้ที่ตลาดประตูเชียงใหม่ ใกล้ๆกับบริษัท ) รองเท้ากีฬา และเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย
Cost18500 THB per person
Available OnSeasonally
(subject to change)
Wilderness Medical Associates International

***วันที่ที่ระบุในวันจองจะถือว่าเป็นวันแรกของคอร์สต่อเนื่อง 5 วัน

บริษัทเชียงใหม่ร็อคไคล์มมิ่งแอดเวนเจอร์ ร่วมมือกับสมาคมการแพทย์นานาชาติในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ทุรกันดารขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Summary

WAFA to WFR Bridge course เป็นคอร์สปฐมพยาบาลขั้นสูงซึ่งต่อเนื่องมาจาก Wilderness Advanced First Aid to a Wilderness First Responderใช้เวลาอบรมทั้งหมด 5 วัน และต้องเรียนคอร์สนี้ภายใน 3 ปีหลังจากที่ได้รับการรับรองจาก WMA International WAFA หรือเทียบเท่าจากองค์กรอื่น   WFR เป็นคอร์สอบรมการปฐมพยาบาลขั้นสูงสุดสำหรับนักกิจกรรมกลางแจ้งมืออาชีพและผู้ที่สนใจ สำหรับผู้ที่มี WFR Certificate แล้ว สามารถเข้าร่วมคอร์สนี้เพื่อเป็นการต่ออายุของ WFR Certificate หรือผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากองค์กรอื่นที่มีหลักสูตรเทียบเท่า WFR อย่างน้อย 64 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ได้รับการรับรองจาก WMA International Wilderness EMTs ก็สามารถเรียนคอร์สนี้เพื่อเป็นการต่ออายุเฉพาะในส่วนของ WFR Certificate

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะใช้เวลา 36 ถึง 40 ชั่วโมง เนื่องจากเราทำเป็นการสอนแบบสองภาษา ทำให้คอร์สนี้ใช้เวลา 5 วันเต็ม โดยช่วงเช้า จะเป็นการบรรยาย การอภิปราย และทดสอบ ช่วงบ่ายจะเป็นภาคการปฏิบัติและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมติ ส่วนตอนเย็น จะเป็นเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการมอบหมายงาน  เราจะสร้างสถานการณ์สมมติในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีต้องการการปฐมพยาบาลและการทำแผลเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ช่วงสถานการณ์จำลองจะมีการบันทึกภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น

วันที่หนึ่ง : ลงทะเบียนและแนะนำหลักสูตร, ทบทวนความรู้ก่อนเริ่มอบรม, การวินิจฉัยอาการผู้ป่วย, ระบบไหลเวียนเลือด, ระบบหายใจ, PAS Drills, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (การทำ CPR)

วันที่สอง : ทำแบบทดสอบ, เรียนรู้จากกรณีศึกษา, ระบบประสาท, ระบบกระดูกสันหลัง ,ส่วนที่ติดกันของกระดูกและกล้ามเนื้อ, PAS Drills, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, การใช้เปลหาม และการเอาเชือกผูกมัดกับตัว (Belay)

วันที่สาม : ทำแบบทดสอบ, การเรียนรู้จากกรณีศึกษา, การทำคลอดในภาวะเร่งด่วน, การรับมือกับปฏิกิริยาภาวะภูมิแพ้เฉียบพลัน, โรคที่เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ในภาวะที่มีออกซิเจนน้อย (บนพื้นที่สูงหรือการดำน้ำ), การได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด, ภาวะจมน้ำ, การค้นหาและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ, การเคลื่อนไหวผู้ป่วยแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้า, การสร้างสถานการณ์สมมติ

วันที่สี่ : เรียนรู้จากกรณีศึกษา, การใช้ยาในพื้นที่ทุรกันดาร, ยาพิษ, เครื่องมือแพทย์, PAS Drills

วันที่ห้า : สอบภาคทฤษฎี, สอบภาคปฏิบัติ, สรุปรวมเนื้อหาทั้งหมด

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการรับรองจาก WMA International’s Wilderness First Responder certification รวมไปถึงการรับรองการรับมือต่อ ปฏิกิริยาภาวะภูมิแพ้เฉียบพลัน, การทำCPRในผู้ใหญ่ หรือเทียบเท่า การรับรองจาก WMA จะมีอายุ 3 ปี และสามารถใช้การรับรองนี้ในการสอบ DOT First Responder Exam

สิ่งที่ต้องทำก่อนเข้าอบรม

คุณสมบัติเบื้องต้น

ผู้ที่เข้ารับการอบรม WAFA to Bridge course จะต้องมีใบรับรองของ WAFA ที่มีอายุ 3 ปี หรือที่ยังไม่หมดอายุ หากผู้สมัครจะใช้คอร์สนี้เพื่อต่ออายุการรับรอง ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจาก WMA International, WFT,WEMT Certificate หรือ WFR Certification จากองค์กรอื่นซึ่งได้รับการอบรมไม่ต่ำกว่า 64 ชั่วโมง และจะต้องมีใบประกาศนียบัตรมาแสดง

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปดูงานที่จะได้รับมอบหมาย 2-4 อาทิตย์ล่วงหน้า ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทำแบบฝึกหัด Study Guideให้พร้อมก่อนเริ่มอบรม Study Guide ถูกสร้างมาให้ผู้เข้ารับการอบรมคุ้นเคยกับบทเรียนล่วงหน้า ผู้สอนจะเก็บ Study Guide ของผู้เข้ารับการอบรมในวันแรกของการอบรม และStudy Guide จะไม่นับรวมในการประเมินผลในวันสุดท้าย

 

เวลา: 19-23 สิงหาคม 2558 เวลา 8:00 – 17:00 ของทุกวัน

สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ ดอยสุเทพ (ถัดจากสวนรุขชาติ ก่อนถึงสวนสัตว์) ผู้สมัครรับผิดชอบเรื่องการเดินทางเอง

ผู้สมัคร:  ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาก่อน  เพียงแค่อายุไม่น้อยกว่า 16 ปี รับจำนวนจำกัด

  • คอร์สเรียนเป็นการสอนแบบสองภาษา ส่วนสื่อการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
  • ราคานี้ไม่รวมอาหาร
  • ผู้สมัครสามารเข้ามาลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMRCA

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wildmed.com

Share This Page


TestimonialsHear from our past adventurers

Safe, highly trained, lead climbing experience

I had two days of private guiding and instruction for lead and multi-pitch climbing. I have done it before, but not often enough to feel comfortable going on my own. My guide, Gee, was very thorough and knowledgeable about mountaineering and multi-pitch climbing. He was very safe and he executed proper technique with his anchor and rope settings. While this group costs more than the competitors group, I was able to observe Gee’s technique against the other outfits guides and Gee was much safer and practiced under the Colorado Mountain School (US) standards. On the final day, I was able to complete a 4 pitch climb to the top of Crazy Horse. It was a great two days and I recommend this to those who want to climb and to improve their skills. Thanks CMRCA and Gee!

Share This Page

CMRCA is the best!

I can say that going out to Crazy Horse Was by far one of the highlights of my trip. Ooan was a spectacular guide! We felt safe the entire time. He was knowledgeable and helpful. The Caving was beautiful, challenging(in a good way), and so much fun! I would highly recommend this company and the services they provide!

Share This Page

Safe, professional and fun

Completed the multi-pitch intro with CMRCA at Crazy Horse and had a great time. My instructor, Add Konsingh was excellent at explaining the techniques and giving professional tips on anchors. I learned a lot in a couple of days and had a lot of fun in the process. Crazy Horse is a great location to do a climbing course and CMRCA have great guides.

Share This Page

Intro to Caving was great!

My friend and I (two Americans in our early 30s) took the Intro to Caving class, and it was great. Our group was only three travelers and two guides, Ooan and Bo. Ooan and Bo were very professional and overall very nice guys with a lot of patience. The three of us felt very safe knowing that we were in good hands with the guides and the equipment. What a cool thing to do while in Chiang Mai! The cave was amazing! There a few climbs/repels/walks at the beginning of the cave before the big drop into the main part, which was quite a ways down! (You need to save your energy for the way back up!) Once in the main part of the cave, we ate lunch and took our time exploring the different formations – our adventurous buddy from Germany took a walk with one of the guides through some water to a different part of the cave where she saw millipedes and interesting spiders. Learning and using the equipment was a lot of fun. Be prepared to get a massage afterwards!

Share This Page

“fun adventure, great company”

My caving trip with CMRCA was the best thing I did in Chiang Mai! The trip was well- organized, and allows you to see some incredible sights deep in the earth. Cannot say enough about the staff; the trip is led warm, knowledgable and safety oriented instructors who are passionate about the sport. I would highly recommend this trip to anyone, especially those who concerned with spending their money with companies who are socially and environmentally responsible- as this is a far departure from your regular tourist operation. Definitely worth checking out!!

Share This Page