พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

พร้อมรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากลเรื่องการช่วยเหลือชีวิตในพื้นที่ห่างไกล, การฝึกสอนการปีนหน้าผาจริง และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าผาจำลอง

Untitled-1

 

Share This Page