ทีมงาน

10 ปีของความแข็งแกร่ง CMRCAได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

พนักงาน CMRCA ทำให้คำว่า พวกเราคือครอบครัวเดียวกัน ชัดเจนมากขึ้น และ เรายังมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  พวกเราให้ความสำคัญในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองของพนักงานแต่ละคนให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำงานและสามารถจัดการกับเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

Share This Page

Siriporn Klapthung

Siriporn Klapthung

Loung Nan

Loung Nan

Diamond

Diamond

Sirinuch Youngakares

Sirinuch Youngakares

Sawitree Jinarat

Sawitree Jinarat

Rodsukhon Panyapongwattana

Rodsukhon Panyapongwattana

Graeme Waters

Graeme Waters

Jonathan Imong

Jonathan Imong

Witsanu Intanon

Witsanu Intanon

Jakkapan Srisuwan

Jakkapan Srisuwan

Phanupong Somboon

Phanupong Somboon

Mario Wild

Mario Wild

Joshua Morris

Joshua Morris

Nut Ingavanija

Nut Ingavanija

Sirinit Wongwandee

Sirinit Wongwandee

Surachet Kongsingh

Surachet Kongsingh

Pheerawitch Munsawang

Pheerawitch Munsawang

Katie Proudman

Katie Proudman

Noppadon Uppakham

Noppadon Uppakham

Nongluck Keudkaew

Nongluck Keudkaew

Thatsanawalai Chaisangwon

Thatsanawalai Chaisangwon

Suradet Kongsingh

Suradet Kongsingh

Khaetthaleeya Uppakham

Khaetthaleeya Uppakham