Rescue 3 International Overview

แนะนำหน่วยกู้ภัย  Rescue 3 International

Rescue 3 International เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ครูฝึก Rescue 3 ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งรวมถึงนักเวชกิจฉุกเฉิน นักดับเพลิง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ค้นหาและทีมกู้ภัย รวมถึงไกด์ทางน้ำและบุคลากรทางทหาร

ถึงแม้ครูฝึกจะมาจากต่างสาขาวิชาชีพ แต่ทุกคนมีวิสัยทัศน์เดียวกัน คือ ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นและถ่ายทอดวิชานี้ จากนี้ไปเราจะพูดถึงมุมมองและปรัชญาเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ภัยและช่วยเหลือของหน่วยกู้ภัย Rescue 3 International ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งครูฝึก เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน

ความสัมพันธ์ของสาขาวิชา

สาขาวิชาการช่วยเหลือมีหลายสาขา เช่น การกู้ภัยและการค้นหาใต้น้ำ กู้ภัยในคูน้ำ กู้ภัยหน้าผา

ถ้ำและเหมือง กู้ภัยน้ำเชี่ยว และอีกมากมาย

สิ่งสำคัญที่ต้องพึงระลึกไว้ คือ ไม่มีสาขาวิชาใดที่พึ่งพาเพียงแค่ตัวของมันเองได้ แต่ละสาขามีเอกลักษณ์แต่ก็ยังต้องพึ่งเทคนิคจากสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น การกู้ภัยมุมสูงมีทักษะที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเหลือบนที่สูงของหน่วยดับเพลิง หน่วยกู้ภัยหนัก หน่วยกู้ภัยหน้าผา วิชาวิศวกรรมโครงสร้างอาคาร และอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาโดยผู้นำในแต่ละสาขา ทั้งเทคนิคการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจากครูฝึกกว่า 700 คน ใน 32 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เข้าอบรม Rescue 3’s กว่า 150,000 คน เราได้ปรับแต่งหลักสูตรจนเป็นผู้นำในด้านนี้

มาตรฐานระดับโลก

หลักสูตรของเราได้รับการตรวจสอบและรับรองว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน NFPA 1670

ด้านการช่วยเหลือทางเทคนิคในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้ง กู้ภัยน้ำเชี่ยว กู้ภัยทางเชือกในอุตสาหกรรมนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงในองค์กรของคุณ

คอร์สที่กำลังเปิดสอนเร็วๆนี้

การกู้ภัยบนเสาวิทยุ(สำหรับพนักงานที่ทำงานบนเสาวิทยุ) : 17-19 ตุลาคม 2561 สถานที่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

การกู้ภัยด้วยเชือกเทคนิค – ระดับผู้ปฏิบัติงาน : 22-24 ตุลาคม 2561 สถานที่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

การกู้ภัยด้วยเชือกเทคนิค – ระดับผู้เชี่ยวชาญ : 22-26 ตุลาคม 2561 สถานที่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

 

More information

http://www.rescue3international.com/index.php

Share This Page