เดินป่าที่ห้วยลาน

เดินทางไปบนภูเขาที่สวยงามท่ามกลางป่าทดแทนที่โครงการในพระราชดำริห้วยลานในทริปผจญภัย 1 วัน

สรุป

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ดำเนินการพัฒนาบริเวณพื้นที่ห้วยลานเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530  โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณ และยังได้พัฒนากิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงคือ บ้านปงห้วยลาน คุณสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจำจากชาวบ้าน เป็นคู่ที่ลงตัวระหว่างการเดินป่าที่ห้วยลานพร้อมกับทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและพัก Homestay

ตัวเลือก 1 – อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่

ระยะทางไป- กลับ: 5 กม.

ความชันในการขึ้นเนิน: 104 เมตร

ความชันในการลงเนิน: 108 เมตร

ความยาก: 2/5

ตัวเลือก 2 – ดอยง้ม

ระยะทางไป- กลับ: 5.5 กม.

ความชันในการขึ้นเนิน: 390 เมตร

ความชันในการลงเนิน: -419 เมตร

ความยาก: 3/5

ราคา

3,995 บาท

  นี่คือทริปผจญภัยที่เหมาะสำหรับฉันหรือไม่?

  คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนสำหรับกิจกรรมนี้ อย่างไรก็ตามควรมีสมรรถภาพทางกายที่ดีในระดับหนึ่ง

  คอร์สนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

  การเดินป่าที่ห้วยลานไปกับไกด์จาก CMRCA, การเดินทางระหว่าง CMRCA และห้วยลานด้วยรถแดง, ประกันอุบัติเหตุ คูปองลด 20% สำหรับการซื้อของที่ CMRCA, บัตรผ่าน 1 วันสำหรับการใช้งานหน้าผาจำลอง, และส่วนลด 500 บาทสำหรับคอร์สต่อไป

  ฉันต้องนำอะไรมาบ้าง?

  รองเท้าวิ่งหรือรองเท้าเดินป่า, เสื้อผ้าสำหรับเล่นกีฬา ครีมกันแดด, เสื้อกันฝน, ขวดน้ำสำหรับเติมน้ำ (ปริมาณที่แนะนำคือ 2-3 ลิตร), และกระเป๋าใบเล็ก

  กำหนดการ

  08:00-08:30 - พบและเตรียมความพร้อมที่ CMRCA
  08:30-09:15 - เดินทางไปห้วยลาน
  09:15-13:30 - เดินป่าเส้นทางอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ หรือ ดอยง้มและรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
  13:30-15:00 - เรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์ต้นน้ำที่โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  15:00-15:45 - เดินทางกลับ CMRCA

Contact Us