มาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

เราจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า Crazy Horse เป็นสถานที่ผจญภัยที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

Rock climbing, rappelling, caving, and other high-ropes activities feel adventurous because the perceived risk of these activities is much higher than the real risk. As such, these activities can be powerful tools to help people confront fears, set goals, and feel what it is like to step out of their “comfort zone” and into their “growth zone.”

การปีนหน้าผา การโรยตัว การสำรวจถ้ำและกิจกรรมที่ใช้เชือกในที่สูง ทำให้คุณรู้สึกได้ผจญภัย  ความรู้สึกถึงความเสี่ยงก่อนทำกิจกรรมประเภทนี้มักจะทำให้เรารู้สึกถึงความเสี่ยงกว่าความเสี่ยงจริงๆที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้นกิจกรรมประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่มีพลังอย่างมากในการช่วยให้มนุษย์ก้าวผ่านความกลัวของตัวเอง มีการตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง และกล้าที่จะก้าวข้ามออกมาจาก comfort zone ของตัวเองเพื่อจะก้าวไปสู่ growth zone

However, we understand as individuals and as an organisation that there is risk in everything that we do, and that a major accident at Crazy Horse could be catastrophic for our company, our community, our area, and our conscience. We could not and would not operate if we felt that we were unable to mitigate and manage the risk that is inherent in our business, and as a result, risk management has become a driving factor in the way that we have developed as a company and in the way that Crazy Horse has developed as a climbing and caving area. Below we have outlined some of the many things that we do every day to make Crazy Horse one of the safest adventure destinations in the world.

อย่างไรก็ตาม ทุกการกระทำมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นในตัวบุคคลหรือตัวองค์กร และการปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุที่ Crazy Horse สามารถส่งผลให้เกิดหายนะขึ้นกับบริษัท ชุมชน กพื้นที่ และความรู้สึกผิดของพวกเรา เราจะไม่ทำกิจกรรมใดๆ ถ้าเรารู้ว่าเราไม่มั่นใจว่าเราสามารถบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในมือเราได้ ผลที่ได้รับคือ การบริหารความเสี่ยงได้กลายมาเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เราได้พัฒนาพื้นที่ปีนหน้าผาและสำรวจถ้ำให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด ตามข้อมูลด้านล่างเราได้แจกแจงรายละเอียดในสิ่งที่พวกเราทำเป็นประจำ เพื่อทำให้ Crazy Horse เป็นสถานที่ผจญภัยที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

 

Highly Trained Staff

We invest a great deal of time and effort to guarantee that our staff are the most highly trained in the region in climbing and ropes skills as well as first aid.

เราได้ลงทุนในเรื่องของเวลาและความพยายามในการที่จะรับประกันให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนได้ผ่านการอบรมทักษะการปีนเขาและทักษะการใช้เชือกระดับสูงเช่นเดียวกับการปฐมพยาบาลอย่างดีที่สุดในภูมิภาค

Each of our staff must spend at least twelve months working full-time as an Assistant Instructor and demonstrate competence in many skills before he or she can become a CMRCA Instructor. Each course or student group is led by an Instructor, which guarantees that there is always someone present who has a sufficiently broad base of experience and knowledge to inform an understanding of risks and to rescue any situation that could be encountered during the activities. As courses or activities become more complex and dangerous, your instructors are guaranteed to be increasingly experienced to be able to handle the challenges posed.

พนักงานของเราแต่ละคนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 12 เดือนเพื่อทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยฝึกสอนและจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในทักษะด้านต่างๆทีไ่ด้เรียนรู้มาก่อนที่เขาหรือเธอจะกลายมาเป็นผู้สอนเต็มตัว แต่ละคอร์สหรือแต่ละกรุ๊ปนักเรียนจะต้องนำโดยผู้สอน ผู้ซึ่งรับประกันได้ว่า เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ สามารถให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม   เมื่อคอร์สหรือกิจกรรมได้เรื่มมีความซับซ้อนและอันตรายมากขึ้น ผู้สอนจะมีการอบรม เพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้สามารถจัดการกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้

 

Additionally, each of our staff is trained in-house in first aid and CPR by staff who have been certified by the NOLS Wilderness Medical Institute as Wilderness First Responders or Wilderness EMT’s. Every employee of CMRCA has been trained in spine stabilization and the use of a back board, and a back board accompanies a CMRCA truck whenever we transport students or clients to the climbing area or elsewhere. Every CMRCA instructor carries a comprehensive wilderness first aid kit on every course. In the summer of 2009, CMRCA hosted a Wilderness Medical Associates course to internationally certify all of its instructors in wilderness first aid.

พนักงานของเราแต่ละคนได้รับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR โดยพนักงานผู้ซึ่งผ่านการรับรองโดย NOLS Wilderness Medical Institute ในฐานะ Wilderness First Respondersหรือ Wilderness EMT’s

Emergency Procedures

In August, 2008, CMRCA hired an experienced risk management consultant to review our policies, create a mock rescue scenario, and develop detailed flow-chart style emergency procedures.

ในเดือนสิงหาคม 2008 CMRCA ได้จ้างผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการความเสี่ยงมาตรวจสอบความปลอดภัยของบริษัทเรา มีการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นและมีการทำขั้นตอนในการปฐมพยาบาลในรูปแบบ flow-chart

The mock rescue demanded that CMRCA staff treat a belayer with a serious head and possible spinal injury due to rock fall while rescuing a stranded, injured climber. Staff practiced coordinating first aid with improvised rescue, complete with a carry-out evacuation of a patient on a backboard.

เราจะสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้ฝึกฝนการช่วยเหลือนักปีนหน้าผาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะและได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังเนื่องจากถูกหินตกใส่ ก่อนที่หน่วยปฐมพยาบาลจะมาถึง  ในสถานการณ์จำลองพนักงานทุกคนไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนได้รับการฝึกฝนการปฐมพยาบาล โดยสถานการณ์จำลองจะสิ้นสุดหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย backboard

In addition to revising our own procedures, CMRCA visited and evaluated local hospitals to determine which facilities can best fill our needs. Our emergency procedures include recommendations for certain hospitals, depending on the severity and nature of the situation. The local Mae On Hospital (about ten minutes from the parking lot at Crazy Horse) was found adequate to handle most basic emergencies, although we prefer Sankampaeng Hospital (30 minutes away) for major trauma, and Chiang Mai Ram Hospital (45 to 50 minutes) for complicated but non-urgent injuries that require the latest medical technologies and highest level of care.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัย CMRCA ได้มีการเข้าไปเยี่ยมชมและสำรวจโรงพยาบาลหลายแห่ง เพื่อคัดเลือกโรงพยาบาลที่ให้บริการได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของเรา ทั้งนี้การเลือกโรงพยาบาลนั้นขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและสถานการณ์ โรงพยาบาลแม่ออน (ประมาณ 10 นาทีจาก Crazy Horse) สามารถรับมือกับการบาดเจ็บฉุกเฉินธรรมดาทั่วไปได้ แต่ถ้าอาการหนักขึ้นมาหน่อย เราเลือกที่จะไปโรงพยาบาลสันกำแพง (ประมาณ 30 นาทีจาก Crazy Horse) สำหรับอาการบาดเจ็บที่ไม่ต้องการการรักษาที่เร่งด่วนหรือการรักษาที่ต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เราจะไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ( ประมาณ 45-50 นาทีจากCrazy Horse)

 

Bolting Standards

We have deliberately managed the development at Crazy Horse Buttress so that we can confidently say that every route is bolted to adhere to the strictest bolting standards. This means that every route is bolted by an experienced individual using the latest glue-in technology, and each bolt is placed for a climber who is climbing at their limit on that route. CMRCA and the Tourism Authority of Thailand, with the help of experienced bolters and geological engineers, have developed bolting standards and processes for new routes in Thailand. A document detailing those standards will be available on this site shortly.

The Best Equipment – The Newest Equipment

CMRCA imports and distributes Mad Rock equipment and Sterling Ropes. That means that we can get the safest gear on Earth for low prices, so we don’t think twice about retiring old, worn, or suspect gear. We take care of our equipment and keep it looking and functioning like new, and when that is no longer possible, we mark our equipment as retired and retask it for non-life critical jobs. We do not use ropes that have seen more than 12 months of use for any of our activities (except maybe low-ropes team building).

Contact Us