Course Booking Terms and Conditions

ตารางเวลาของคอร์ส

เรามีคอร์สให้บริการทุกวัน ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า ตารางเวลาคร่าวๆ เป็นไปตามด้านล่าง:

08.00 – 08.15: พบกันที่ CMRCA และรับอุปกรณ์

08.30 – 09.30: เดินทางไปยังสถานที่ทำกิจกรรม

09.45 – 12.30: กิจกรรมช่วงเช้า

12.30 – 13.30: พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00: กิจกรรมช่วงบ่าย

16.00 – 17.30: เดินทางกลับ CMRCA

สิ่งที่รวมอยู่ในคอร์ส

คู่มือและคำแนะนำ, การเดินทางระหว่าง CMRCA และสถานที่ทำกิจกรรม, อุปกรณ์, อาหารกลางวัน, น้ำ, ประกันอุบัติเหตุ, คูปองส่วนลด 20% สำหรับสินค้า 1 ชิ้นที่ CMRCA adventure store, บัตรผ่าน 1 วันที่หน้าผาจำลอง, และส่วนลดสำหรับคอร์สต่อไป คอร์สหลายวันไม่ได้รวมค่าที่พัก หรืออาหารมื้ออื่น (นอกจากมีการระบุไว้อย่างชัดเจน) กรุณามาถึง CMRCA ในช่วงเวลา  8:00-8:15 ทุกคอร์สจะเดินทางกลับมาถึง CMRCA ในช่วงเวลา 17:00-17:30 ท่านสามารถจองบริการรับ-ส่ง จากที่พักได้ในขณะดำเนินการจองโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราแนะนำให้ท่านเดินทางมาหน้าร้านของเราด้วยตนเอง ท่านสามารถโทรสอบถามเข้ามาได้หากต้องการความช่วยเหลือ

เงื่อนไขและข้อตกลง:

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ CMRCA Co Ltd’s ทุกโปรแกรมอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงและการยอมรับความเสี่ยงของ CMRCA Co. Ltd’s

ท่านต้องดำเนินการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อสำรองที่นั่ง หากเราไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลาเราจะไม่สามารถสำรองที่นั่งให้ท่านได้  ท่านสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ทาง Paypal โดยไม่จำเป็นต้องมีแอคเคาท์ Paypal ในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทไม่รับจองทางเว็บไซต์หรืออีเมลโดยการเลือกชำระด้วยเงินสด หากท่านต้องการชำระด้วยเงินสด กรุณาติดต่อที่หน้าร้านเพื่อทำการสำรองที่นั่ง 

นโยบายยกเลิกการจอง:

การยกเลิกการจองล่วงหน้ามากกว่า 3 วัน ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน 

การยกเลิกการจองล่วงหน้าภายใน 3 วัน คิคค่าธรรมเนียม 500 บาท

การยกเลิกการจองล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หากลูกค้าไม่มาในวันที่ทำการจอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หากลูกค้าป่วย สามารถนัดหมายวันเวลาใหม่สำหรับคอร์สนั้นๆ ได้ 1 ครั้งโดยคิดค่าธรรมเนียม 500 บาท CMRCA ไม่สามารถรับประกันวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ หากลูกค้าไม่สามารถนัดหมายวันเวลาใหม่ได้ คิดค่าธรรมเนียบ 500 บาท

หากลูกค้าไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

นโยภายเกี่ยวกับสภาพอากาศ:

ในกรณีที่สภาพอากาศรุนแรงต่างๆ CMRCA จะทำการนัดหมายวันเวลาใหม่ให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถมาได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน  

หากสภาพอากาศไม่แน่นอน ลูกค้าสามารถตัดสินในได้ว่าต้องการดำเนินกิจกรรมต่อหรือต้องการนัดหมายใหม่ หากลูกค้าเลือกดำเนินกิจกรรมต่อแล้วฝนตกหนัก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ไกด์ของ CMRCA จะพยายามเต็มความสามารถในการหาพื้นที่ปีนหน้าผา หรือเสนอกิจกรรมอื่นๆ ทดแทนหากจำเป็น เช่น เยี่ยมชมวัด หรือถ้ำ

Contact Us