เกี่ยวกับเรา

CMRCA เป็นองค์กรที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำคือช่วยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและให้ความสนใจในการรักษณ์โลก พวกเรามองเห็นถึงอนาคตว่า สังคมจะมีค่านิยมในการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งและให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพดีมากขึ้น พวกเราจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรต่างๆ ชุมชน และ ทุกๆคนให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพชีวิตที่ดี

Contact Us