วันนี้เป็นเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day (เอิร์ธเดย์)

ในทุกๆปีคนทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเอิร์ธเดย์และร่วมกันแสดงการสนับสนุนการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม วันคุ้มครองโลกเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1970 และกลายมาเป็นเหตุการณ์สำคัญในวันที่ 22 เมษายนของทุกๆ ปี ในวันนี้กล่องข้อความโซเชียลมีเดียของเราล้นไปด้วยรูปภาพของโลกและการจัดงานวันเอิร์ธเดย์มากมาย ในขณะที่บน

อินเตอร์เนทและโซเชียลมีเดียต่างช่วยกระจายข่าวและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวันคุ้มครองโลก อาจมีใครบางคนสงสัยขึ้นมาว่า นี่ใช่ความตั้งใจของกลุ่มคนที่ริเริ่มเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆ หรือไม่ เมื่อยึดตามคำสัญญาของเราว่าจะทำให้ทุกวันเป็นเอิร์ธเดย์ เราจะขอใช้เอิร์ธเดย์ในปีนี้ย้ำเตือนความสำคัญของการดูแลรักษาโลกของเราในทุกๆ วัน

หนึ่งในค่านิยมหลัก 7 ประการของเราคือ การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งนี่อาจไม่ใช่สิ่งที่ง่าย แต่สำหรับเรานั้น นี่หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะซื้อ, การจัดโปรแกรมวิ่ง, การเดินทาง โดยมีคำว่า “อย่างยั่งยืน” อยู่ในใจ ในเดือนธันวาคม 2017 เราติดตั้งจุดดื่มน้ำ Elkay water fountain ในยิมของเรา แม้ว่าเราจะให้บริการน้ำดื่มฟรีสำหรับทุกคนมาตั้งแต่เปิดทำการในปี 2002 แต่เราเองก็อยากจะมีวิธีที่สามารถวัดผลและแสดงให้สมาชิกของเราเห็นถึงผลของสิ่งที่ทุกคนร่วมกันทำเช่นเดียวกัน หลังจากที่เราติดตั้งจุดดื่มน้ำนี้มาได้ 16 เดือน สมาชิกของเราเติมน้ำจากขวดน้ำของตนเองไปทั้งหมด 27,280 ครั้ง นั่นคือจำนวนขวดที่ไม่ถูกฝังลงดิน ทิ้งลงแม่น้ำหรือมหาสมุทร เรายังได้ติดตั้งโถปัสสาวะที่ไม่ต้องใช้น้ำเพื่อช่วยประหยัดน้ำ แม้ว่าจะไม่มีการขาดแคลนน้ำในเชียงใหม่ แต่ทำไมเราจะต้องรอให้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว หากมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำน้อยกว่าเป็นตัวเลือก เราใช้ผลิตภัณฑ์นี้และหวังว่าการเลือกของเราจะส่งสารถึงการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนไปยังสมาชิกของเราในวงกว้างขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยยกระดับความตระหนักภายในองค์กรของเรา โดยเราได้ทำการเพิ่ม

“ภาษีสิ่งแวดล้อม “ภายในทีมสำหรับ หลอด, ถุงพลาสติก, และแก้วพลาสติกแต่ละชิ้น หากพนักงานของเรานำเข้ามาในองค์กร โดยจะถูกปรับชิ้นละ 100 บาท นี่คืออีกสิ่งที่จะคอยย้ำเตือนเรา

เราอาจทำมันได้ดีมากๆ ในบางครั้ง บางครั้งก็อาจสะดุดบ้าง แต่ในแต่ละวันเราได้ย้ำเตือนกับตัวเองว่านี่คือความรับผิดชอบของเราในทุกๆ วัน เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง, การพกกล่องอาหารไปทุกครั้ง กระทั่งเพื่อใส่อาหารที่เหลือกลับมา, เลี่ยงการใช้หลอด, เดินหรือขี่จักรยานแทนการขับรถยนต์, การใช้รถร่วมกัน, เปิดพัดลมแทนที่จะเปิดแอร์, และออกไปใช้ชีวิตข้างนอกกับธรรมชาติเพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าเราโชคดีเพียงใดที่มีโอกาสได้ออกมาใช้ชีวิตผจญภัยบนโลกใบนี้ ดังนั้นแทนที่เราจะเสนอโปรโมชั่นเอิร์ธเดย์หรือจัดการประกวดต่างๆ เราขอท้าให้คุณทำทุกวันให้เป็นเอิร์ธเดย์ แล้วเราจะร่วมสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

Contact Us