WAFA To WFR Bridge Course

Wilderness Medical Associates International

***วันที่ที่ระบุในวันจองจะถือว่าเป็นวันแรกของคอร์สต่อเนื่อง 5 วัน

บริษัทเชียงใหม่ร็อคไคล์มมิ่งแอดเวนเจอร์ ร่วมมือกับสมาคมการแพทย์นานาชาติในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ทุรกันดารขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Summary

WAFA to WFR Bridge course เป็นคอร์สปฐมพยาบาลขั้นสูงซึ่งต่อเนื่องมาจาก Wilderness Advanced First Aid to a Wilderness First Responderใช้เวลาอบรมทั้งหมด 5 วัน และต้องเรียนคอร์สนี้ภายใน 3 ปีหลังจากที่ได้รับการรับรองจาก WMA International WAFA หรือเทียบเท่าจากองค์กรอื่น   WFR เป็นคอร์สอบรมการปฐมพยาบาลขั้นสูงสุดสำหรับนักกิจกรรมกลางแจ้งมืออาชีพและผู้ที่สนใจ สำหรับผู้ที่มี WFR Certificate แล้ว สามารถเข้าร่วมคอร์สนี้เพื่อเป็นการต่ออายุของ WFR Certificate หรือผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากองค์กรอื่นที่มีหลักสูตรเทียบเท่า WFR อย่างน้อย 64 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ได้รับการรับรองจาก WMA International Wilderness EMTs ก็สามารถเรียนคอร์สนี้เพื่อเป็นการต่ออายุเฉพาะในส่วนของ WFR Certificate

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะใช้เวลา 36 ถึง 40 ชั่วโมง เนื่องจากเราทำเป็นการสอนแบบสองภาษา ทำให้คอร์สนี้ใช้เวลา 5 วันเต็ม โดยช่วงเช้า จะเป็นการบรรยาย การอภิปราย และทดสอบ ช่วงบ่ายจะเป็นภาคการปฏิบัติและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมติ ส่วนตอนเย็น จะเป็นเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการมอบหมายงาน  เราจะสร้างสถานการณ์สมมติในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีต้องการการปฐมพยาบาลและการทำแผลเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ช่วงสถานการณ์จำลองจะมีการบันทึกภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น

วันที่หนึ่ง : ลงทะเบียนและแนะนำหลักสูตร, ทบทวนความรู้ก่อนเริ่มอบรม, การวินิจฉัยอาการผู้ป่วย, ระบบไหลเวียนเลือด, ระบบหายใจ, PAS Drills, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (การทำ CPR)

วันที่สอง : ทำแบบทดสอบ, เรียนรู้จากกรณีศึกษา, ระบบประสาท, ระบบกระดูกสันหลัง ,ส่วนที่ติดกันของกระดูกและกล้ามเนื้อ, PAS Drills, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, การใช้เปลหาม และการเอาเชือกผูกมัดกับตัว (Belay)

วันที่สาม : ทำแบบทดสอบ, การเรียนรู้จากกรณีศึกษา, การทำคลอดในภาวะเร่งด่วน, การรับมือกับปฏิกิริยาภาวะภูมิแพ้เฉียบพลัน, โรคที่เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ในภาวะที่มีออกซิเจนน้อย (บนพื้นที่สูงหรือการดำน้ำ), การได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด, ภาวะจมน้ำ, การค้นหาและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ, การเคลื่อนไหวผู้ป่วยแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้า, การสร้างสถานการณ์สมมติ

วันที่สี่ : เรียนรู้จากกรณีศึกษา, การใช้ยาในพื้นที่ทุรกันดาร, ยาพิษ, เครื่องมือแพทย์, PAS Drills

วันที่ห้า : สอบภาคทฤษฎี, สอบภาคปฏิบัติ, สรุปรวมเนื้อหาทั้งหมด

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการรับรองจาก WMA International’s Wilderness First Responder certification รวมไปถึงการรับรองการรับมือต่อ ปฏิกิริยาภาวะภูมิแพ้เฉียบพลัน, การทำCPRในผู้ใหญ่ หรือเทียบเท่า การรับรองจาก WMA จะมีอายุ 3 ปี และสามารถใช้การรับรองนี้ในการสอบ DOT First Responder Exam

สิ่งที่ต้องทำก่อนเข้าอบรม

คุณสมบัติเบื้องต้น

ผู้ที่เข้ารับการอบรม WAFA to Bridge course จะต้องมีใบรับรองของ WAFA ที่มีอายุ 3 ปี หรือที่ยังไม่หมดอายุ หากผู้สมัครจะใช้คอร์สนี้เพื่อต่ออายุการรับรอง ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจาก WMA International, WFT,WEMT Certificate หรือ WFR Certification จากองค์กรอื่นซึ่งได้รับการอบรมไม่ต่ำกว่า 64 ชั่วโมง และจะต้องมีใบประกาศนียบัตรมาแสดง

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปดูงานที่จะได้รับมอบหมาย 2-4 อาทิตย์ล่วงหน้า ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทำแบบฝึกหัด Study Guideให้พร้อมก่อนเริ่มอบรม Study Guide ถูกสร้างมาให้ผู้เข้ารับการอบรมคุ้นเคยกับบทเรียนล่วงหน้า ผู้สอนจะเก็บ Study Guide ของผู้เข้ารับการอบรมในวันแรกของการอบรม และStudy Guide จะไม่นับรวมในการประเมินผลในวันสุดท้าย

 

เวลา: 19-23 สิงหาคม 2558 เวลา 8:00 – 17:00 ของทุกวัน

สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ ดอยสุเทพ (ถัดจากสวนรุขชาติ ก่อนถึงสวนสัตว์) ผู้สมัครรับผิดชอบเรื่องการเดินทางเอง

ผู้สมัคร:  ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาก่อน  เพียงแค่อายุไม่น้อยกว่า 16 ปี รับจำนวนจำกัด

 • คอร์สเรียนเป็นการสอนแบบสองภาษา ส่วนสื่อการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • ราคานี้ไม่รวมอาหาร
 • ผู้สมัครสามารเข้ามาลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMRCA

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wildmed.com

  Is this course for me?

  If you have a current WAFA and want to upgrade to a WFR this course is for you!

  What will I learn?
  • Patient Assessment System
  • CPR
  • Circulatory System
  • Nervous System
  • Respiratory System
  • Fractures, Stable Injuries
  • Splints 1-Extremities
  • Hypothermia
  • Hyperthermia and Heat Illness
  • Near Drowning
  • Lightning Injuries
  • Wounds and Burns
  • Anaphylaxis
  • Lifting, Moving Extrication
  • Patient Carries
  • Backcountry Medicine
  What's included?

  Instruction, equipment, teaching materials, water, insurance, coupon for 20% off anything at the CMRCA adventure store, one day bouldering gym pass, discount on additional courses

  What should I bring?

  Sports shoes and comfortable clothing that you can move in and don't mind getting dirty, notebook and pen, outdoor materials you would have with you on an adventure.

Contact Us