Rescue 3 International Overview

 

แนะนำหน่วยกู้ภัย  Rescue 3 International

Rescue 3 International เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ครูฝึก Rescue 3 ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งรวมถึงนักเวชกิจฉุกเฉิน นักดับเพลิง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ค้นหาและทีมกู้ภัย รวมถึงไกด์ทางน้ำและบุคลากรทางทหาร

ถึงแม้ครูฝึกจะมาจากต่างสาขาวิชาชีพ แต่ทุกคนมีวิสัยทัศน์เดียวกัน คือ ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นและถ่ายทอดวิชานี้ จากนี้ไปเราจะพูดถึงมุมมองและปรัชญาเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ภัยและช่วยเหลือของหน่วยกู้ภัย Rescue 3 International ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งครูฝึก เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน

ความสัมพันธ์ของสาขาวิชา

สาขาวิชาการช่วยเหลือมีหลายสาขา เช่น การกู้ภัยและการค้นหาใต้น้ำ กู้ภัยในคูน้ำ กู้ภัยหน้าผา

ถ้ำและเหมือง กู้ภัยน้ำเชี่ยว และอีกมากมาย

สิ่งสำคัญที่ต้องพึงระลึกไว้ คือ ไม่มีสาขาวิชาใดที่พึ่งพาเพียงแค่ตัวของมันเองได้ แต่ละสาขามีเอกลักษณ์แต่ก็ยังต้องพึ่งเทคนิคจากสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น การกู้ภัยมุมสูงมีทักษะที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเหลือบนที่สูงของหน่วยดับเพลิง หน่วยกู้ภัยหนัก หน่วยกู้ภัยหน้าผา วิชาวิศวกรรมโครงสร้างอาคาร และอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาโดยผู้นำในแต่ละสาขา ทั้งเทคนิคการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจากครูฝึกกว่า 700 คน ใน 32 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เข้าอบรม Rescue 3’s กว่า 150,000 คน เราได้ปรับแต่งหลักสูตรจนเป็นผู้นำในด้านนี้

มาตรฐานระดับโลก

หลักสูตรของเราได้รับการตรวจสอบและรับรองว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน NFPA 1670

ด้านการช่วยเหลือทางเทคนิคในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้ง กู้ภัยน้ำเชี่ยว กู้ภัยทางเชือกในอุตสาหกรรมนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงในองค์กรของคุณ

More information

Rescue 3 International Website

Certification Courses

Rescue 3 International

ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยโดยใช้เชือก

หลักสูตร RRT เพื่อเตรียมความพร้อมนักกู้ภัยในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในมุมสูงที่จำเป็นต้องใช้ระบบเชือกและเคเบิล

Rescue 3 International

ผู้ชำนาญเฉพาะทางการกู้ภัยโดยใช้เชือก

หลักสูตร RRS นำเสนอขั้นตอนเชิงลึกให้กับนักกู้ภัยเพื่อยกระดับความรู้ด้านการกู้ภัยโดยใช้เชือกไปสู่ความเชี่ยวชาญขั้นสูง

Rescue 3 International

หลักสูตรการกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ – ระดับเชี่ยวชาญ (CSRT)

หลักสูตรการสอนทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อทีมในการกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ

Rescue 3 International

หลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยขั้นสูงในกระแสน้ำไหลเชี่ยว (SRTA)

หลักสูตร 3 วันครึ่งเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญของผู้ที่เคยเรียนหลักสูตร SRTI ในขอบเขตของสถานการณ์น้ำเชี่ยวรุนแรง โดยเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

Rescue 3 International

หลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว (SRT1)

หลักสูตร SRT มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการเอาตัวรอดในน้ำไหลเชี่ยวและเป็นหลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้ที่อาจได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือในการกู้ภัยในน้ำ

Rescue 3 International

ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยโดยใช้เชือก- ระดับเชี่ยวชาญ

หลักสูตร TRR:TL เพื่อเตรียมความพร้อมนักกู้ภัยในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในมุมสูงที่จำเป็นต้องใช้ระบบเชือกและเคเบิล

Rescue 3 International

หลักสูตรการกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ – ระดับฝ่ายปฎิบัติการ(CSRO)

หลักสูตรการสอนทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือการกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ

Rescue 3 International

การกู้ภัยบนเสาวิทยุ

หลักสูตรเพื่อช่วยเตรียมพนักงานให้สามารถรรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเสาวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Rescue 3 International

ผู้ปฏิบัติการกู้ภัยโดยใช้เชือก

หลักสูตร RRO สำหรับเตรียมความพร้อมให้นักกู้ภัยสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินมุมต่ำและให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินมุมสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องใช้ระบบเชือกและเคเบิล

Contact Us