ข้อกำหนดและเงื่อนไขการฝากขายกับทางCMRCA

CMRCA ยินดีต้อนรับนักผจญภัยกลางแจ้งและผู้ที่ชื่นชอบการใช้บริการร้านฝากขายของเราเพื่อขายอุปกรณ์เอาท์ดอร์มือสอง นี่เป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนผู้อื่นในการแสวงหาการผจญภัย โดยให้พวกเขาได้ใช้อุปกรณ์ราคาถูกและส่งต่อบ้านใหม่ให้กับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อเข้าร่วม

 1. การส่งมอบ: ผู้ฝากขายได้จัดเตรียมสินค้าให้กับ CMRCA เพื่อขายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ ผู้ฝากขายรับทราบว่าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายในการฝากขาย/ขายทรัพย์สินที่ให้ไว้ CMRCA ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้าสำหรับสินค้าฝากขายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 2. อัตราส่วนแบ่งจากการฝากขาย:อัตราส่วนแบ่งของสินค้าฝากขายขึ้นอยู่กับมูลค่าการขายขั้นสุดท้ายของแต่ละรายการ รายได้จะถูกแบ่งตามตารางการจ่ายเงินฝากขาย
 3. ระยะเวลาฝากขาย:ระยะเวลาฝากขายคือ 90 ถึง 150 วัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ CMRCA แต่เพียงผู้เดียว ผู้ฝากขายอาจขอขยายเวลาฝากขาย 90 วันสำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้ขายที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
 4. รายการที่ขายไม่ได้: ผู้ฝากขายต้องรับสินค้าที่ยังไม่ได้ขายคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝากขาย 150 วัน สินค้าที่ขายไม่ได้และไม่มีการรับคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาฝากขายจะกลายเป็นทรัพย์สินของ CMRCA
 5. การชำระเงิน: ผู้ฝากขายจะได้รับ 70% ของราคาสินค้าที่ขาย (ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) CMRCA จะดำเนินการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารภายใน 7 วันหลังจากสรุปยอด โดยแจ้งผู้ฝากขายผ่านอีเมลที่ให้ไว้ โดยจะสรุปยอดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 ของทุกเดือน การรับเงินด้วนตนเองที่ CMRCA สามารถแจ้งผู้จัดการร้าน CMRCA ได้ 7 วันล่วงหน้า
 6. บัญชีที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์: บัญชีฝากขายที่ไม่มีกิจกรรม (ไม่มีสินค้า การขาย หรือการซื้อ) เป็นเวลา 180 วันจะถือว่าไม่มีการใช้งาน เงินฝากขายที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีฝากขายที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกแปลงเป็นเครดิตร้านค้าหลังจากไม่มีการใช้งาน 180 วัน กองทุนเครดิตร้านค้าจะหมดอายุหลังจากไม่มีการใช้งานบัญชีหนึ่งปี เป็นความรับผิดชอบของฝากขายแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบสถานะบัญชีฝากขาย CMRCA จะไม่แจ้งฝากขายเกี่ยวกับสถานะบัญชีหรือเงินที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะบัญชีได้ที่อีเมล info@thailandclimbing.com
 7. การแจ้งเตือน : CMRCA จะไม่แจ้งผู้ฝากขายเมื่อมีการขายสินค้าฝากขาย ยกเว้นยอดขายสรุปรายเดือน หรือเมื่อสินค้าที่ยังไม่ขายหมดระยะเวลาฝากขาย เป็นความรับผิดชอบของผู้ฝากขายในการตรวจสอบบัญชีของตนที่ info@thailandclimbing.com
 8. การกำหนดราคา : ผู้ฝากขายมีหน้าที่กำหนดราคาสินค้าและใส่ลงในเอกสารสินค้า CMRCA จัดเตรียมไว้ให้ อย่างไรก็ตาม CMRCA จะแนะนำราคาขายเริ่มต้นตามเงื่อนไข ความต้องการ ประวัติการขาย และราคาขายปลีกเดิม
 9. การทำความสะอาดหรือซ่อมแซม: CMRCA รับเฉพาะสินค้าที่สะอาด ใช้งานได้ และมีส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน เสื้อผ้าและถุงนอนต้องซักหรือซักแห้งก่อนส่ง CMRCA ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทำความสะอาดหรือค่าซ่อมแซมสำหรับสิ่งของใด ๆ ที่ฝากขาย
 10. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: ค่าธรรมเนียมภาษีรัฐบาลจะเพิ่ม 7% จากราคาขายรวมก่อนที่จะจ่ายเงินให้ฝากขาย
 11. การสูญหายและความเสียหาย: CMRCA จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าฝากขายที่สูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไข :

Consignment Terms & Conditions – TH

Contact Us