Climbing Skills: วิธีการ belay แบบ PBUS เพื่อการปีนหน้าผาแบบ top rope

วิดีโอนี้เป็นการสอนวิธีการ belay ในระแบบ PBUS (pull, brake, under, slide) เพื่อใช้ในการเก็บเชือกในการปีนหน้าผาแบบ top rope

**การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้**

Contact Us