Climbing Gear: วิธีการเลือกอุปกรณ์ Belay Device ให้เหมาะสมกับผู้ใช้

อุปกรณ์ Belay Device มีไว้ใช้ในการ Belay นักปีนหน้าผา อุปกรณ์ชนิดนี้มีอยู่หลายแบบอย่างเช่น ATC ของ Black Diamond และ Gri Gri ของ Petzl วิดีโอนี้จะมาช่วยแนะนำวิธีการเลือก Belay Device ที่ถูกต้อง

**การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้**

Contact Us