Climbing Gear: วิธีการเลือกอุปกรณ์ Quickdraw ให้เหมาะสมกับผู้ใช้

นักปีนหน้าผาใช้อุปกรณ์ quickdraw ในการปีน lead วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกชนิดของ quickdraw ที่เหมาะสมสำหรับการปีนของคุณได้

**การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้**

Contact Us