Climbing Gear: เลือกซื้อร้องเท้าปีนหน้าผาอย่างไรให้ถูก

รองเท้าปีนหน้าผาเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณปีนหน้าผาได้ดีขึ้น วิดีโอนี้จะแนะนำวิธีการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับการปีนของคุณ

**การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้**

Contact Us