Climbing Skills: วิธีการใช้อุปกรณ์ Black Diamond ATC เพื่อการ Belay

วิดีโอนี้เป็นการแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ ATC ของ Black Diamond อย่างถูกวิธีเพื่อการ Belay ในกิจกรรมปีนหน้าผา

**การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้**

Contact Us