Caver Registration Form

เนื่องด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ต้องการให้มีการสร้าฐานข้อมูลสำหรับนักสำรวจถ้ำและนักกู้ภัยถ้ำในประเทศไทย ข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มนี้จะถูกแบ่งปันให้กับกรมทรัพยากรธรณี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการในขณะการกู้ภัย ข้อมูลนี้ยังช่วยสนับสนุนการขออนุญาติอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสำรวจถ้ำใหม่ทั่วประเทศไทยสามารถสอบถามคำถามได้ที่ info@thailandcaving.com

เนื่องด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ต้องการให้มีการสร้าฐานข้อมูลสำหรับนักสำรวจถ้ำและนักกู้ภัยถ้ำในประเทศไทย ข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มนี้จะถูกแบ่งปันให้กับกรมทรัพยากรธรณี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการในขณะการกู้ภัย ข้อมูลนี้ยังช่วยสนับสนุนการขออนุญาติอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสำรวจถ้ำใหม่ทั่วประเทศไทย
สามารถสอบถามคำถามได้ที่ info@thailandcaving.com

Contact Us