โปรแกรม ผู้ช่วยครูฝึก CMRCA

โปรแกรม ผู้ช่วยครูฝึก CMRCA   หลักสูตร 2 วัน สำหรับการเป็นผู้ช่วยไกด์ถูกออกแบบเพื่อแนะนำให้ลูกค้าที่ปีนเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจให้สามารถเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและแนะนำการปีนหน้าผา คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐาน การปีนแบบเฉพาะรวมถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลังจากคอร์สเสร็จสิ้นคุณจะถูกประเมินจากความสามารถของตัวเองว่าจะผ่านในการเป็นผู้ช่วยไกด์หรือไม่ Top Rope Belay (PBUS) Climbing Knots การผูกเชือกสำหรับปีนหน้าผา (เงื่อนต่างๆ) Fireman Belay Climbing Language ภาษาเกี่ยวกับการปีนหน้าผา Equipment อุปกรณ์ Emergency Procedures ขั้นตอนปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุ  …

assistant-new

โปรแกรม ผู้ช่วยครูฝึก CMRCA

 

หลักสูตร 2 วัน สำหรับการเป็นผู้ช่วยไกด์ถูกออกแบบเพื่อแนะนำให้ลูกค้าที่ปีนเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจให้สามารถเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและแนะนำการปีนหน้าผา คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐาน การปีนแบบเฉพาะรวมถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลังจากคอร์สเสร็จสิ้นคุณจะถูกประเมินจากความสามารถของตัวเองว่าจะผ่านในการเป็นผู้ช่วยไกด์หรือไม่

  • Top Rope Belay (PBUS)
  • Climbing Knots การผูกเชือกสำหรับปีนหน้าผา (เงื่อนต่างๆ)
  • Fireman Belay
  • Climbing Language ภาษาเกี่ยวกับการปีนหน้าผา
  • Equipment อุปกรณ์
  • Emergency Procedures ขั้นตอนปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุ

 

เงื่อนไข

      • มีประสบการณ์การปีนหน้าผาอย่างน้อย 3 เดือน

Contact Us