Climb Spaceman

ปีนเส้นทางที่ชื่อว่า “นักบินอวกาศ” Spaceman คุณกล้าพอไหมที่จะขึ้นไปปีนในเส้นทางที่ต้องห้อยกลางอากาศโดยที่มีแต่ความว่างเปล่าอยู่ข้างใต้คุณไหม? เส้นนักบินอวกาศจะเริ่มต้นที่พื้นถ้ำ Anxiety State Crisis และวนขึ้นด้านขวาสูงถึง 70 เมตรจากพื้นดิน Pitch 1  6C, 25m, จุดยึดน็อต 10 จุด Pitch 2 7B + 30m จุดยึดน็อต 15 จุด Pitch 3 เสร็จสิ้นที่ Sunseeker…

ปีนเส้นทางที่ชื่อว่า “นักบินอวกาศ” Spaceman

คุณกล้าพอไหมที่จะขึ้นไปปีนในเส้นทางที่ต้องห้อยกลางอากาศโดยที่มีแต่ความว่างเปล่าอยู่ข้างใต้คุณไหม? เส้นนักบินอวกาศจะเริ่มต้นที่พื้นถ้ำ Anxiety State Crisis และวนขึ้นด้านขวาสูงถึง 70 เมตรจากพื้นดิน

Pitch 1  6C, 25m, จุดยึดน็อต 10 จุด

Pitch 2 7B + 30m จุดยึดน็อต 15 จุด

Pitch 3 เสร็จสิ้นที่ Sunseeker หรือปีนขึ้นไปทางด้านซ้ายเพื่อต่อให้จบเส้นถ้ำ Anxiety State Crisis

*** สิ่งจำเป็นเบื้องต้น:

– สามารถที่จะปีนเส้นทาง 7 b+ แบบ top rope ได้

– มีประสบการณ์การ belay ให้นักปีนนำ lead climber

– มีความสารถในการโรยตัว rappel 

– ไม่แนะนำเส้นทางนี้ให้กับคนที่อาจยังไม่กล้าพอ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจอง

Contact Us