โปรแกรม ผู้เรียนรู้การเป็นครูฝึก CMRCA

โปรแกรม ผู้เรียนรู้การเป็นครูฝึก CMRCA หลักสูตร 2 วัน โดยวันแรกจะเป็นการเตรียมตัวคุณสำหรับการทำงานในระดับขั้นสูงของโปรแกรม CMRCA คอร์สการเป็นผู้เรียนรู้การเป็นครูฝึก CMRCA หลักสูตร 2 วันถูกออกแบบมาเพื่อนักปีนหน้าผาที่มีประสบการณ์และไกด์มือใหม่ คุณจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิค lead climbing และเรียนรู้การ belaying ว่าหากต้องการออกแบบเส้นทางและทำความสะอาด anchors สำหรับโปรแกรมการปีนหน้าผา และการพัฒนาเทคนิคในการสอนปีนหน้าผาด้วย Lead Belaying Lead Climbing Cleaning Anchors Rappelling with hand…

apprentice

โปรแกรม ผู้เรียนรู้การเป็นครูฝึก CMRCA

หลักสูตร 2 วัน โดยวันแรกจะเป็นการเตรียมตัวคุณสำหรับการทำงานในระดับขั้นสูงของโปรแกรม CMRCA

คอร์สการเป็นผู้เรียนรู้การเป็นครูฝึก CMRCA

หลักสูตร 2 วันถูกออกแบบมาเพื่อนักปีนหน้าผาที่มีประสบการณ์และไกด์มือใหม่ คุณจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิค lead climbing และเรียนรู้การ belaying ว่าหากต้องการออกแบบเส้นทางและทำความสะอาด anchors สำหรับโปรแกรมการปีนหน้าผา และการพัฒนาเทคนิคในการสอนปีนหน้าผาด้วย

 • Lead Belaying
 • Lead Climbing
 • Cleaning Anchors
 • Rappelling with hand free backup
 • ERNEST Anchors on fixed protection
 • Advanced knots and hitches
 • Teaching

เงื่อนไข

 • ประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยไกด์ CMRCA หรือประสบการณ์เทียบเท่า
 • ประสบการณ์ปีนหน้าผา outdoor 1 ปี
 • ประสบการณ์การไกด์หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องเป็นเวลา 120 วัน
 • ประวัติการปีนหน้าผา
 • Minimum of 50 routes in 2 or more different geographical areas 50 เส้นทางการปีนเป็นอย่างน้อยหรือ**
 • ปีนในระดับ 6a อย่างน้อย 10 เส้นทางขึ้นไป
 • ปีนในระดับ 6a อย่างน้อย 40 เส้นทางอย่างต่ำ**

Contact Us