Industrial Rope Rescue

Industrial Rope Rescue กู้ภัยทางเชือกในอุตสาหกรรม:  ตามรายงานสำนักงานสถิติแรงงานสาเหตุการตายอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอันดับ 2 ในอุตสาหกรรมภาคประชาชน คือ การตกจากที่สูง OSHA และ NFPA ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทและพนักงานที่ต้องทำงานบนที่สูงในอาชีพที่ครอบคลุมโดย OSHA ซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกันการตกจากที่สูง Fall Protection and Fall Arrest โปรแกรม IRRT ให้การฝึกอบรมและการศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการตกจากที่สูง แนวทางเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับโปรแกรมป้องกันการตกจากที่สูง การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับการวางตำแหน่งเครื่องป้องกันไม่ให้ตกจากที่สูงและข้อปฎิบัติด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรมสำหรับการกู้ภัยและระบบกู้ภัยด้วยตนเอง ( Assisted-Rescue…

rescue3i

Industrial Rope Rescue กู้ภัยทางเชือกในอุตสาหกรรม: 

ตามรายงานสำนักงานสถิติแรงงานสาเหตุการตายอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอันดับ 2 ในอุตสาหกรรมภาคประชาชน คือ การตกจากที่สูง

OSHA และ NFPA ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทและพนักงานที่ต้องทำงานบนที่สูงในอาชีพที่ครอบคลุมโดย OSHA ซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกันการตกจากที่สูง Fall Protection and Fall Arrest

โปรแกรม IRRT ให้การฝึกอบรมและการศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการตกจากที่สูง แนวทางเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับโปรแกรมป้องกันการตกจากที่สูง การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับการวางตำแหน่งเครื่องป้องกันไม่ให้ตกจากที่สูงและข้อปฎิบัติด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรมสำหรับการกู้ภัยและระบบกู้ภัยด้วยตนเอง ( Assisted-Rescue and Self-Rescue systems: ANSI / ASSE Z359.4)

หลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณสี่วัน หรือ 32 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีในห้องเรียน 4-6 ชั่วโมงและภาคปฎิบัติในสนาม 26-28 ชั่วโมง ระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งหมด 4 วัน การอบรมนี้ยังสามารถปรับให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมของแต่ละกลุ่มได้ด้วย

เงื่อนไข: ไม่มี

ระยะเวลา: 4 วัน

24,595 บาท

***หมายเหตุ วันที่ระบุในปฏิทินคือวันที่เริ่มเรียน***

Contact Us