After School Climbing Club

After School Climbing Club

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถมาสนุกกับเราได้ โปรแกรมCMRCA After School Climbing Club ให้น้องๆหนูๆได้มาปลดปล่อยพลังความสนุกและเรียนรู้วิธีการปีนหน้าผาที่น่าตื่นเต้นกับเพื่อนใหม่

Read On

Intro to Rock Climbing

สนุกกับการเรียนรู้พื้นฐานการปีนหน้าผาไปพร้อมกับหน้าผาที่สวยงามในภาคเหนือของไทย

Read On

Contact Us