Intro to Rock Climbing

สนุกกับการเรียนรู้พื้นฐานการปีนหน้าผาไปพร้อมกับหน้าผาที่สวยงามในภาคเหนือของไทย

คอร์สพื้นฐานการปีนหน้าผาของเราออกแบบมาเพื่อความสนุกสนานบนหน้าผาที่คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการปีนหน้าผาและการโรยตัว

ในช่วงเช้าคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการปีนแบบ top-rope (top-roping) ซึ่งเป็นวิธีการปีนที่ง่ายที่สุด และปลอดภัยที่สุด

ในคอร์สนี้นอกจากเรียนรู้การปีนหน้าผาแล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานของระบบ top-rope เรียนรู้การบีเลย์ และเรียนรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเป็นนักปีนที่มีความรู้และความรับผิดชอบ

คุณจะมีเวลาปีนอย่างเต็มที่และครูฝึกของเราจะคอยสอนเทคนิคต่างๆ และช่วยให้คุณมีวันที่แสนสนุกบนหน้าผา

ในช่วงบ่ายคุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานการโรยตัว ด้วยทักษะจากการปีน top-rope และการบีเลย์ที่จะช่วยให้คุณสามารถโรยตัวจากหน้าผาลงมาสู่พื้นดินด้วยตัวเอง  การโรยตัวคือกิจกรรมที่แตกต่างจากการปีนหน้าผา และคอร์สนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการโรยตัวที่ปลอดภัยซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปในการโรยตัวในครั้งหน้า

ค่าบริการ

 • 1 คน:  5,495 บาท

* สำหรับกลุ่มมากกว่า 8 คนขึ้นไป สามารถติดต่อ CMRCA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  คอร์สนี้เหมาะสำหรับฉันหรือไม่?

  คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มปีนที่ต้องการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานสำหรับการปีนหน้าผากลางแจ้ง

  ฉันจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
  • การสังเกตอันตรายและลดความเสี่ยงจากหน้าผา
  • อุปกรณ์สำหรับการปีนหน้าผา
  • เงื่อนที่สำคัญในการปีนหน้าผากลางแจ้ง
  • หลักบีเลย์ PBUS
  • คำสั่งที่ใช้ในการปีนหน้าผา
  • ท่าทางการปีนขั้นพื้นฐาน
  • การโรยตัว
  คอร์สนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

  ไกด์ปีนหน้าผาAMGA/WMA , อุปกรณ์สำหรับปีนหน้าผา, ประกันอุบัติเหตุ, อาหารกลางวัน, รถรับ-ส่งระหว่าง CMRCA และหน้าผา

  บริการรับ -ส่งจากโรงแรมสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนการชำระเงิน

  ฉันต้องนำอะไรมาบ้าง?

  เสื้อผ้าสำหรับเล่นกีฬา, รองเท้าผ้าใบและถุงเท้า, ขวดน้ำ, ครีมกันแดด, ครีมกันแมลง, กล้องถ่ายรูป, ขนม

  กำหนดการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  08.00 - 08.15: มาถึง CMRCA และรับอุปกรณ์
  08.30 - 10.30: เดินทางไปยังหน้าผา 10.45 - 12.30: ปีนหน้าผาช่วงเช้า 12.30 - 13.30: พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 - 16.00: โรยตัวช่วงบ่าย 16.00 - 18.00: เดินทางกลับ CMRCA

Safe, highly trained, lead climbing experience

While this group costs more than the competitors group, I was able to observe Gee's technique against the other outfits guides and Gee was much safer and practiced under the Colorado Mountain School (US) standards.

CMRCA is the best!

I can say that going out to Crazy Horse Was by far one of the highlights of my trip.

Safe, professional and fun

Crazy Horse is a great location to do a climbing course and CMRCA have great guides.

Intro to Caving was great!

What a cool thing to do while in Chiang Mai! The cave was amazing!

“fun adventure, great company”

My caving trip with CMRCA was the best thing I did in Chiang Mai!

Intro to Cave Climb

The leaders are very knowledgeable about the area. Safety was a priority. Highly recommend this outfit.

Contact Us