โปรแกรมแลกเปลี่ยนของ CMRCA

การพัฒนาศักยภาพของลูกทีมถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับ1 ของ CMRCA

 

การพัฒนาศักยภาพของลูกทีมถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับ1 ของ CMRCA เราเชื่อว่าการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทและตัวลูกทีมเอง

Contact Us