องค์กรการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารนานาชาติ

CMRCA ร่วมกับองค์กรการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารนานาชาติ (Wilderness Medical Associates International) รับจัดอบรมการฝึกปฏิบัติการด้านการแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร  ที่เป็นที่รู้จักดีในระดับสากล

องค์กรการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารนานาชาติ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการกู้ภัย นักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรของ WMAI ได้รับการควบคุมและแก้ไขโดยคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการด้านการแพทย์ และได้มีการสอนในทุกทวีป

ในแต่ละปี WMAI จัดการฝึกอบรมมากกว่า 10,000 ให้กับผู้เรียนทั้งที่ได้รับการฝึกและไม่ได้รับการฝึกด้านการแพทย์ทั่วโลก คอร์สของ WMAI ถูกจัดขึ้นโดย นักศึกษา โรงเรียนแพทย์ ค่าย บริษัทผจญภัยเอาท์ดอร์ บริการรถพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล บริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล  WMAI จะทำหน้าที่ฝึกผู้ปฏิบัติงานที่เป็นที่ต้องการของการดูแลด้านการแพทย์ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรทุกที่ทั่วโลก

ข้อกำหนด

นักเรียนจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

การประเมิน

การรับประกาศนีบัตรหลังจบหลักสูตรขึ้นอยู่กับ การเข้าชั้นเรียน 100% การบ้านและการตอบคำถามเป็นที่พึงพอใจ การสาธิตทักษะปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และคะแนนสอบที่ดี องค์กรการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารนานาชาติพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษตามความเหมาะสม 

ประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร Wilderness First Aidและ CPR ในผู้ใหญ่ ประกาศนียบัตรมีอายุ 3 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WMA โปรกคลิก Wilderness Medical Associates International Website.

Certification Courses

คอร์สการช่วยชีวิตในพื่้นที่ห่างไกล

หลักสูตรการทำ CPR ในถิ่นทุรกันดารในกรณีฉุกเฉิน

เวิร์คช๊อปนี้ จะครอบคลุมในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงหลักการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุเล็กน้อยๆ ในระหว่างการรอความช่วยเหลือทางการแพทย์ ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นในเมืองหรือในถิ่นทุรกันดารก็ตาม

คอร์สการช่วยชีวิตในพื่้นที่ห่างไกล

Wilderness First Aid (WFA)

บริษัทเชียงใหม่ร๊อคไคล์มมิ่งแอดเวนเจอร์ ร่วมมือกับสมาคมการแพทย์นานาชาติในถิ่นทุรกันดารจัดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

คอร์สการช่วยชีวิตในพื่้นที่ห่างไกล

การปฐมพยาบาลขั้นสูงในถิ่นทุรกันดาร (WAFA)

คอร์สสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลเป็นเวลานาน

Contact Us