Blog

ปฏิบัติการณ์กู้ภัยในถ้ำ ประเทศไทย มารีโอ ไวลด์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2020, นายมารีโอ ไวลด์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจกู้ภัยในถ้ำประเทศไทย.  พิธีพระราชทานได้จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่. โดยนายมารีโอ ไวลด์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรญเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ทุติยดิเรกคุณาภรณ์(ชั้นที่ 2))   ในพิธีพระราชทานได้มีผู้เข้าร่วมหลายท่าน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วางต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยงานทหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจน กงสุลใหญ่แห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์, เยอรมัน และ ออสเตรีย รวมถึง หัวหน้าคณะผู้แทนสถานทูตออสเตรีย. สมาชิกครอบครัวCMRCA นายจอร์ช…

Read On

เราภูมิใจที่จะส่งต่อ Facebook Belay

ในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการไกด์ปีนหน้าผาในปี 2547 นั้นมีนักปีนเพียงแค่กลุ่มเล็กๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เราเคยเป็นนักปีนเช่นกัน (และยังคงเป็นอยู่) และเราต้องการสร้างชุมชนนักปีนให้เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในแต่ละปี ในช่วงเวลาเหล่านั้นเราจึงต้อนรับนักปีนหลายๆ คนที่ขอนั่งรถแดงไปหน้าผากับพวกเรา การเติบโตของชุมชน  การเดินทางไปหน้าผาของพวกเราเต็มไปด้วยบททสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์และเรื่องราวการปีนหน้าผา ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ไกด์ของเราและทำให้พวกเขาได้รู้จักกับความมหัศจรรย์ของการปีนหน้าผาและชุมชนนักปีนทั่วโลก นี่คือรากฐานของคุณค่าหลัก (core value) ของพวกเราซึ่งก็คือ “มุ่งมั่นในการกระทำเพื่อชุมชน” การเดินทางเหล่านั้นมักจะตามมาด้วยเบียร์เต็มหลังรถ การพูดคุยกันที่หลังออฟฟิศและยาวไปจนถึงกลางคืนในบางครั้ง แม้ว่าชุมชนเล็กๆ นี้กำลังเริ่มต้น การหาคู่ปีนหน้าผานั้นก็ยังเป็นเรื่องยาก ในตอนนั้น เชียงใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักในการปีนหน้าผา ส่วนมากนักปีนจะเดินทางมาจากอ่าวไร่เลย์โดยไม่มีอุปกรณ์ และนักปีนที่เดินทางคนเดียวก็มักจะหาคู่ปีนหน้าผาได้ยาก   หมายความว่ามีช่วงเวลาก่อน Facebook ? เราสร้างบอร์ด…

Read On

Contact Us