Wilderness First Aid Courses August 2021

ไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุประกาศนียบัตร เพิ่มทักษะ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารและออกไปปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

CMRCA ร่วมกับองค์กรการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารนานาชาติ (WMAI) จัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

สมัครเรียนกับเราหน้าฝนนี้และรับ

  • ประกาศนียบัตรการแพทย์ในถิ่นทุรกันดารระดับ international อายุ 3 ปี
  • ขวดน้ำ Klean Kanteen
  • ฟรี ส่วนลด 25% สำหรับสินค้าใน ShopProgression.com

เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

  • คอร์สเรียนปฐมพยาบาลขั้นสูงในถิ่นทุรกันดาร (WAFA) ระยะเวลา 4 วัน. วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2564
  • คอร์สเรียนปฐมพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร (WFA) ระยะเวลา 2 วัน. วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564
สมัครเรียนคอร์ส WAFA สมัครเรียนคอร์ส WFA

*เลือกผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต 0% นาน 10 เดือน เริ่มต้นที่ราคา 1,099.5 บาทต่อเดือน

 

นโยบายเกี่ยวกับโควิดและการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

CMRCA จัดการฝึกอบรมตามแนวทางปฏิบัติของ WMAI คลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและข้อแนะนำของ WMAI

ชำระคอร์สเรียนเต็มจำนวนเมื่อลงทะเบียน หากมีการยกเลิกเนื่องจากคำสั่งจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ผู้สมัครจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

Contact Us