การเช่ายืมอุปกรณ์

แวะมาที่หน้าร้านของเราเพื่อเลือกหยิบอุปกรณ์ที่คุณต้องการก่อนออกเดินทาง เรามีข้อเสนอสำหรับการเช่า

ยืมอุปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสนองความต้องการด้านการปีนหน้าผาของคุณ

CMRCA เป็นบริษัทที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักรวมถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ทุกชิ้นของเรา เชือกทุกเส้นของเรานั้นมีการบันทึกการใช้งาน คุณสามารถดูประวัติการใช้งานของเชือกแต่ละเส้นได้ก่อนที่จะเช่าออกไป

รายการราคาเช่ายืม

 

สินค้า บาท/ วัน
หนังสือคู่มือ
250
เชือก
500
Quickdraws (15 ชิ้นต่อ 1 เซ็ท)
375
รองเท้าปีนหน้าผา
300
เข็มขัดปีนหน้าผา 250
หมวกนิรภัยสำหรับปีนหน้าผา 250
ถุงชอล์ค 100
ATC Belay Device with Locking Carabiner
250
Gri-Gri Belay Device with Locking Carabiner 400
Carabiner แบบล็อค ขนาดเล็ก 125
Carabiner แบบล็อค ขนาดใหญ่
175
เชือก Nylon Runner 60 ซม 75
เชือก Nylon Runner 120 ซม
125
ชุดปีนหน้าผาครบชุด  (เชือก 1 เส้น , quickdraws  1 เซ็ท , ATC’s 2 ชุด, เข็มขัดปีหน้าผา 2 ชุด, หมวกนิรภัย 2 ชุด, รองเท้า 2 คู่, เชือก Nylon Runners 60ซม 2 เส้น , Carabiner แบบล็อค ขนาดเล็ก 2 ชิ้น, หนังสือคู่มือ 1 เล่ม)
1875

 

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการสูญหายของอุปกรณ์ เราจึงของเก็บพาสปอร์ตหรือเงินมัดจำไว้สำหรับในกรณีที่เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ในระหว่างการเช่ายืม

โปรดศึกษานโยบายและข้อตกลงในการเช่ายืมอุปกรณ์ก่อนทุกครั้ง

Contact Us