CMRCA บล็อกปีนผา

ข่าวชุมชน คำแนะนำในการปีนเขา รายการพิเศษของร้านค้า และข่าวสารล่าสุดจากโลกแห่งการปีนเขา

สารคดีปฏิบัติการช่วยเหลือทีมฟุตบอล หมูป่าอะคาเดมี่ ณ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน โดยทีมงาน CMRCA

ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานของ CMRCA ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าทั้ง 13 คน ในวีดีโอนี้จะแสดงในเห็นถึงบทบาทสำคัญของทีม CMRCA ในการเข้าร่วมทำงานกับทีมงานนานาชาติ รวมถึงบทบาทสำคัญในห้องโถงที่ 2 ของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

Read On

Climbing Techniques: วิธีการปีนหน้าผาแบบ Dynamic และ Static

**การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้** วิดีโอนี้เป็นการสาธิตวิธีการปีนหน้าผาในส­องรูปแบบ คือ การปีนแบบ Dynamic และ Static อีกทั้งเป็นการแนะนำเคล็ดลับว่าเราควรที่จ­ะใช้เทคนิคเหล่านี้เมื่อไหร่ และอย่างไร https://vimeo.com/99961430

Read On

Climbing Gear: วิธีการเลือกอุปกรณ์ Quickdraw ให้เหมาะสมกับผู้ใช้

นักปีนหน้าผาใช้อุปกรณ์ quickdraw ในการปีน lead วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกชนิดของ quickdraw ที่เหมาะสมสำหรับการปีนของคุณได้ **การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้** https://vimeo.com/100070371

Read On

Climbing Gear: เลือกซื้อร้องเท้าปีนหน้าผาอย่างไรให้ถูก

รองเท้าปีนหน้าผาเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณปีนหน้าผาได้ดีขึ้น วิดีโอนี้จะแนะนำวิธีการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับการปีนของคุณ **การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้** https://vimeo.com/100070373

Read On

Climbing Gear: วิธีการเลือกอุปกรณ์ Belay Device ให้เหมาะสมกับผู้ใช้

อุปกรณ์ Belay Device มีไว้ใช้ในการ Belay นักปีนหน้าผา อุปกรณ์ชนิดนี้มีอยู่หลายแบบอย่างเช่น ATC ของ Black Diamond และ Gri Gri ของ Petzl วิดีโอนี้จะมาช่วยแนะนำวิธีการเลือก Belay Device ที่ถูกต้อง **การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้** https://vimeo.com/100304695

Read On

Climbing Gear: วิธีการเลือก Harness สำหรับการปีนในแต่ละแบบ

อุปกรณ์ Harness มีหลากหลายแบบ และเหมาะสำหรับการปีนต่างๆกันไป อย่างเช่น Alpine, Ice, Sport หรือ Traditional Climbing วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจจุดประสงค์ของ harness แต่ละชนิดมากขึ้น **การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้** https://vimeo.com/107520286

Read On

Climbing Skills: วิธีการ belay แบบ PBUS เพื่อการปีนหน้าผาแบบ top rope

วิดีโอนี้เป็นการสอนวิธีการ belay ในระแบบ PBUS (pull, brake, under, slide) เพื่อใช้ในการเก็บเชือกในการปีนหน้าผาแบบ top rope **การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้** https://vimeo.com/99929864

Read On

Climbing Skills: วิธีการมัดเงื่อนเลขแปดเพื่อการปีนหน้าผา

วิดีโอนี้เป็นการสอนวิธีมัดเงื่อนหมายเลขแ­ปดที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการปีนหน้าผา **การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่ความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม้สามารถแทนการฝึกฝนกับผู้เชี่ย­วชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้.** https://vimeo.com/99910682

Read On

Climbing Skills: วิธีการใช้อุปกรณ์ Black Diamond ATC เพื่อการ Belay

วิดีโอนี้เป็นการแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ ATC ของ Black Diamond อย่างถูกวิธีเพื่อการ Belay ในกิจกรรมปีนหน้าผา **การปีนหน้าผาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง วิดีโอนี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกฝนกับผู้เช­ี่ยวชาญหรือครูสอนปีนหน้าผาได้** https://vimeo.com/99897843

Read On

Contact Us